Promet TNG-a

Promet TNG-a je jedan od stubova našeg poslovanja, prilikom distribucije TNG-a našim potrošačima obezbeđujemo proizvod koji zadovoljava visoke standarde kvaliteta, ekološki je prihvatljiv i energetski je izuzetno efikasan.
Euro Gas u ponudi ima dve vrste TNG-a, prva vrsta je TNG auto gas koji potrošači mogu koristiti kao pogonsko gorivo kod automobila. Druga vrsta TNG-a u ponudi je propan-butan smeša, koja ima široku primenu u domaćinstvu i industriji.
Promet PBS-a

Promet propana

Propan ili po hemijskoj oznaci C3H8 predstavlja komponentu koja je ranije sagorevala kao proces prerade nafte, dok se danas koristi kao jedan od najčistijih izvora energije. Još jedna karakteristika propana je visoka toplotna moć odnosno kalorijska vrednost. Primena ove komponente vrši se u domaćinstvu i industriji. Euro Gas propan distribuiše u cisternama i bocama.
Propan i PBS boce

Distribucija čistih komponenti (n-butan i iso-butan)

Euro Gas poseban akcenat stavlja na distribuciju ekološki najprihvatljivijih goriva, n-butan i iso-butan. Primena iso-butana povećana je recimo kod rashladnih uređaja, kao zamena za freon usled oštećivanja ozonskog omotača.
N-butan i iso-butan komponente isporučujemo potrošačima pomoću naših cisterni.
Transport i logistika

Euro Gas transport svih komponenti vrši u saradnji sa sestrinjskom kompanijom Euro Petrol Trans, koja je specijalizovana za transport energenata.
Zaštita okoline

Zaštita okoline postavljena je u temeljima poslovanja Euro Gas kompanije, s obzirom da poslujemo sa čistim energetskim komponentama. Energenti koje distribuišemo smatraju se najodrživijim, najmanje utiču na efekat staklene bašte u odnosu na ostala fosilna goriva.
Zaposleni

Kompaniji Euro Gas ljudski resursi su izuzetno bitni, jer je važno da klijenti uvek na raspolaganju imaju stručno i iskusno osoblje. Naše zaposlene odlikuje visok nivo profesionalizma i posvećenosti.

Euro Gas - Čista energija!

22

Godine Euro Gas kompanija uspešno posluje
5000

metara kubnih ukupnog kapaciteta skladišta za TNG
50

vagon cisterni u zakupu od najvećih evropskih dobavljača
100000

boca za domaćinstvo u našem vlasništvu
Naše poslovanje danas

  • 7 skladišta za TNG ukupnog kapaciteta 5.000 m3 u Subotici, Senti, Beogradu i Zahonyi (Mađarska)
  • 4 vučna vozila za manipulaciju
  • Sva skladišta imaju železnički i kamionski pristup, a skladište u Senti i pristup rekom